Archive: Dec 2018

ROL SEXUALEI BURUZKO KODEAK

Osasun informazio sistemetan, non datu pertsonalekin lan egiten den, hala nola osasunari dagozkionak eta batzuetan bestelakoak, bezero eta pazienteen joera erlijioso edo sexuala esaterako; aipaturiko... Leer más

  • Author:KODIKLINIK
  • Tags: No tags
  • Comments:Off